เรียนรู้และรับมือ PM 2.5

ในช่วงนี้ชาวเชียงใหม่อาจจะเห็นได้ชัดว่ามีฝุ่นควันปกคลุมอยู่ทั่วเชียงใหม่จนเหมือนกับดอยสุเทพได้หายไป ซึ่งฝุ่นที่ปกคลุมทั่วท้องฟ้าเมืองเชียงใหม่ไม่ใช่ หมอกหรือควันธรรมดา แต่มันคือฝุ่นละออง PM2.5 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เป็นฝุ่นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอน เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากยานพาหนะ

การเผาวัสดุการเกษตร ไฟป่า และกระบวนการอุตสาหกรรม สามารถเข้าไปถึงถุงลมในปอดได้ เป็นผลทําให้เกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ และโรคปอดต่างๆ หากได้รับในปริมาณมากหรือเป็นเวลานานจะสะสมในเนื้อเยื่อปอด ทําให้การทํางานของปอดเสื่อมประสิทธิภาพลง ทําให้หลอดลมอักเสบ มีอาการหอบหืด ในสถานการณ์ของอากาศที่วิกฤตแบบนี้ หากมีค่าฝุ่นละอองเกิน 100 AQI ในบริเวณพื้นที่อยู่อาศัย

ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น

ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลำบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย์ แต่หากหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งทั้งหมดได้ก็ควรทำหรือหากมีความจำเป็นควรจะใส่อุปกรณ์หรือหน้ากากป้องกันที่มีประสิทธิภาพ การดูแลรักษาสุขภาพต่างๆควรเริ่มที่ตนเองและคนใกล้ตัวกันก่อนดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ

ด้วยความปรารถนาดีจาก โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่