โรคตาแดง

อาการของโรคตาแดง 1. คันตา เป็นอาการที่สำคัญของผู้ป่วยตาแดงที่เกิดจากภูมิแพ้ อาการคันอาจจะเป็นมากหรือน้อย คนที่เป็นโรคตาแดงโดยที่ไม่มีอาการคันไม่ใช่เกิดจากโรคภูมิแพ้ นอกจากนั้นอาจจะมีประวัติภูมิแพ้ในครอบครัวเช่น หอบหืด ผื่นแพ้ 2. ขี้ตา ลักษณะของขี้ตาก็ช่วยบอกสาเหตุของโรคตาแดง • ขี้ตาใสเหมือนน้ำตา : มักเกิดจากไวรัสหรือภูมิแพ้ • ขี้ตาเป็นเมือกขาว : มักเกิดจากภูมิแพ้หรือตาแห้ง • ขี้ตาเป็นหนอง : มักจะน่วมกับมีสะเก็ดปิดตาตอนเช้าทำให้เปิดตาลำบากสาเหตุมักจะเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย 3. ตาแดงเป็นข้างหนึ่งหรือสองข้าง • เป็นพร้อมกันสองข้างโดยมากมักจะเกิดจากภูมิแพ้ • เป็นข้างหนึ่งก่อนแล้วค่อยเป็นสองข้างสาเหตุเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส หรือ Chlamydia • ผู้ที่มีโรคตาแดงข้างเดียวแบบเรื้อรัง ชนิดนี้ต้องส่งปรึกษาแพทย์ 4. อาการปวดตาหรือมองแสงจ้าไม่ได้ มักจะเกิดจากโรคชนิดอื่น เช่น ต้อหิน ม่านตาอักเสบเป็นต้น ดังนั้นหากมีตาแดงร่วมกับปวดตาหรือมองแสงไม่ได้ต้องรีบพบแพทย์ 5. ตามัว แม้ว่ากระพริบตาแล้วก็ยังมัวอยู่ โรคตาแดงมักจะเห็นปกติหากมีอาการตามัวร่วมกับตาแดงต้องปรึกษาแพทย์ 6. ประวัติอื่น การเป็นหวัด การใช้ยาหยอดตา น้ำตาเทียม เครื่องสำอาง โรคประจำตัว ยาที่ใช้อยู่ประจำ อาการแทรกซ้อน อาการแทรกซ้อนที่พบบ่อย คือ แก้วตาดำอักเสบ ซึ่งอาจทำให้ตามัวลง อาการแทรกซ้อนที่รุนแรง มักเกิดในผู้ป่วยที่พักผ่อนไม่เพียงพอร่างกายอ่อนแอหรือขาดอาหาร

บทความโดย แผนกจักษุแพทย์ โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ แผนก จักษุ