จัดเตรียมตู้กดเงินอัตโนมัติและร้านค้า

โรงพยาบาลราชเวช ได้จัดเตรียมตู้กดเงินอัตโนมัติและร้านค้าที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้บริการทุกท่านภายในบริเวณโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นร้านขายขนมและอาหาร รวมถึงคาเฟ่ที่ให้บริการในชั้น 2และร้านสะดวกซื้อที่อยู่บริเวณทางเข้าโรงพยาบาล เพื่อรองรับความต้องการในการอุปโภค บริโภคทั้งของบุคลากร และผู้มาใช้บริการ   (เพิ่มรูปห้องอาหาร และคาเฟ่ บริเวณชั้น 2)