บริการรถพยาบาลฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

โรงพยาบาลราชเวชให้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในการให้การรักษาเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ ด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ครบครัน และได้มาตรฐานสากล หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อติดต่อขอใช้บริการรถพยาบาล 052-011999 ต่อ 132

โรงพยาบาลราชเวช อำนวยความสะดวกให้ผู้มาใช้บริการโรงพยาบาล ด้วยรถกอล์ฟ รับ-ส่ง ระหว่างลานจอดรถ และตัวอาคารของโรงพยาบาล  

โรงพยาบาลราชเวช ได้จัดเตรียมตู้กดเงินอัตโนมัติและร้านค้าที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้บริการทุกท่านภายในบริเวณโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นร้านขายขนมและอาหาร รวมถึงคาเฟ่ที่ให้บริการในชั้น 2 และร้านสะดวกซื้อที่อยู่บริเวณทางเข้าโรงพยาบาล เพื่อรองรับความต้องการในการอุปโภค บริโภคทั้งของบุคลากร และผู้มาใช้บริการ   (เพิ่มรูปห้องอาหาร และคาเฟ่ บริเวณชั้น 2)

บริการฉีดวัคซีนนอกสถานที่ และพยาบาลประจำองค์กร หรือ งานนอกสถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อติดต่อขอใช้บริการพยาบาลและการฉีดวัคซีนนอกสถานที่ 065-472-0328

โรงพยาบาลราชเวชให้บริการจัดการอบรมนอกสถานที่ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้กับหน่วยงาน หรือองค์กร ที่มีความประสงค์จะให้ความรู้และฝึกฝนทักษะแก่บุคลากร ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ การช่วยชีวิตผู้ที่หัวใจหยุดเต้น ด้วยทีมแพทย์พยาบาลผู้ชำนาญการ และอุปกรณ์ครบครัน เพื่อให้การฝึกอบรมได้ผลที่น่าพึงพอใจ ในราคาที่เป็นมิตร

หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อติดต่อขอใช้บริการการจัดการอบรม 065-472-0328

โรงพยาบาลราชเวชให้บริการล่ามภาษาอังกฤษ และ ภาษาญี่ปุ่น สำหรับผู้ป่วยที่มีความประสงค์จะใช้บริการ

หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อติดต่อขอใช้บริการการล่าม 052-011999 ต่อ 177

โรงพยาบาลราชเวชให้บริการจัดอาหารเพื่อสุขภาพ และเมนูพิเศษแก่ผู้ป่วย เช่น อาหารที่มีแคลลอรี่ต่ำ อาหารที่ปราศจากน้ำตาล อาหารฮาลาล และอาหารสำหรับผู้ที่มีอาหารแพ้อาหารตามที่ได้รับแจ้ง