ให้บริการจัดอาหารเพื่อสุขภาพ และเมนูพิเศษแก่ผู้ป่วย

โรงพยาบาลราชเวชให้บริการจัดอาหารเพื่อสุขภาพ และเมนูพิเศษแก่ผู้ป่วย เช่น อาหารที่มีแคลลอรี่ต่ำ อาหารที่ปราศจากน้ำตาล อาหารฮาลาล และอาหารสำหรับผู้ที่มีอาหารแพ้อาหารตามที่ได้รับแจ้ง