ตรวจประเมินพัฒนาการลูกน้อย 5 ด้าน

โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่

ยินดีแนะนำโปรแกรมตรวจประเมินพัฒนาการสำหรับเด็กอายุ 1-6 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
???? ด้านการเคลื่อนไหว
???? ด้านการใช้กล้ามเนื้อและสติปัญญา
???? ด้านการใช้ภาษา
???? ด้านการเข้าใจภาษา
???? ด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 052-011-999 ต่อ 404 หรือ 084-804-5502

ติดตามข่าวสาร ” โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ “
Facebook : bit.ly/3uMKJH1
Instagram : bit.ly/3iyABwE
Line Official : bit.ly/3FkbR4X