เชิญชวนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่

เชิญชวนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

???? สำหรับผู้ประกันตนโรงพยาบาลราชเวชที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป

???? ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00น. – 16.00น.

ติดต่อสอบถาม โทร : 092-011999 ต่อ 202

ติดตามข่าวสาร ” โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ “

Facebook : bit.ly/3uMKJH1

Instagram : bit.ly/3iyABwE

Line Official : bit.ly/3FkbR4X