เชิญชวนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่

เชิญชวนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

???? เด็ก อายุต่ำกว่า 15 ปี เข็มละ 800 บ รวมค่าแพทย์ประเมินพัฒนาการ และใบรับรองแพทย์

???? สิทธิประกันสังคมอายุต่ำกว่า 50 ปี เข็มละ 450 บาท

หากต้องการใบรับรองแพทย์มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 50 บาท

???? สิทธิชำระเงิน เข็มละ 520 บ หากต้องการใบรับรองแพทย์มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 50 บาท

ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ธันวาคม 65

ติดต่อสอบถาม โทร : 095-1450592 หรือ 052-011999 ต่อ 162-164

ติดตามข่าวสาร ” โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ “

Facebook : bit.ly/3uMKJH1

Instagram : bit.ly/3iyABwE

Line Official : bit.ly/3FkbR4X