บริการตรวจหาเชื้อ COVID-19

โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ให้บริการตรวจหาเชื้อ COVID-19

???? ตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยเทคนิค RT- PCR รู้ผลภายใน 4-6 ชั่วโมง ราคา 2,000 บาท พร้อมใบรับรองแพทย์

???? ตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยเทคนิค RT-PCR (แบบด่วน) รู้ผลภายใน 1-2 ชั่วโมง ราคา 2,500 บาท พร้อมใบรับรองแพทย์

???? ตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยเทคนิค RAPID ANTIGEN TEST (Professional Test) รู้ผลภายใน 1-2 ชั่วโมง ราคา 400 บาท พร้อมใบรับรองแพทย์

เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 7.00-18.00 น.

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1 หรือโทร 087-7266767

หมายเหตุ : กรุณานัดหมายล่วงหน้าทุกครั้งก่อนการเข้ารับบริการ

ติดตามข่าวสาร ” โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ “

Facebook : bit.ly/3uMKJH1

Instagram : bit.ly/3iyABwE

Line Official : bit.ly/3FkbR4X